een spiritueel-lichamelijke oefenweg

Het leer- en oefenproces in meditatieve eutonie (zie cursusaanbod) wordt ook aangeboden als geheel. Deze formule richt zich vooral naar diegenen die zelf lichaamsgerichte begeleiding en/of meditatie aanbieden en hun begeleidingswerk willen verfijnen, verdiepen en verruimen. Het proces loopt dan in een didactische ervaringsgroep, dit is een vaste groep die in een welbepaalde volgorde het programma doorloopt en waarbij extra aandacht wordt gegeven aan duiding en didactiek. 

Een deelname aan een basiscursus is het meest inspirerend om voor zichzelf uit te maken of participeren aan een didactische ervaringsgroep aansluit bij de eigen persoonlijke verwachtingen en behoeften.

Er zijn in dit traject, gespreid over 2 jaar, 9 samenkomsten en het geheel omvat 108 cursusuren.

Wie belangstelling heeft in dit aanbod kan zich melden bij Etienne Amand – info@meditatieve-eutonie.be

Informatie opvragen

Voor concrete bijkomende cursusinformatie en/of vragen neem contact op met Etienne Amand via het mailadres: info@meditatieve-eutonie.be

 

Etienne Amand

Prinsenhof 39 A

B-9000Gent

telefoon: + 32 9 224 03 49

gsm: + 32 476 31 80 62

Meditatieve Eutonie

 

info@meditatieve-eutonie.be

Iban: BE05 0012 4743 7275

BIC: GEBABEBB

BTW: BE0586 699 649