een spiritueel-lichamelijke oefenweg

Samen en alleen, levenslang uitbalanceren binnen de stuwende context van een snel groeiende wereld vol veranderende vernieuwing

Het leven ontvouwt zich in een wereld van ontmoetingen. Sommige ervan zijn heel uitdrukkelijk aanwezig, intensief, duurzaam en vooral belangrijk. Denk maar aan de partnerrelatie en/of aan het gezin, toch wel de intiemere thuis van het leven. Of aan de teamleden waarmee men dagelijks omgaat. Of aan specifieke bijzondere relaties zowel in de privé als in de beroepssfeer die een wezenlijke rol spelen in het dagelijkse leven. Zoals het persoonlijk individueel leven uit evenwicht kan geraken, zo gaat het ook in het persoonlijk relatieleven. Bv de partnerrelatie raakt behoorlijk verstoord. Allerlei angels en obstakels brengen de harmonie van het gezinsleven in de war. Relaties verkrampen en de individuen die er deel van uitmaken voelen zich uit balans. Het relatieleven gaat dan lijden en de partners gebukt onder lasten.

 

Hoe gaat men daar dan mee om?

Men kan proberen een soort van schijnevenwicht te vinden. De moeilijkheden en de vragen toe te dekken, te ontwijken en maar te doen alsof. En/of, compensaties te zoeken in allerlei bezigheden of ervaringen, naast de kwestie. Men kan gaan strijden voor het grote gelijk of zich ingraven en terugtrekken in een onmachtig ondergaan. Men kan gewoon, vanuit een machtsinstelling, zijn eigen individuele weg verder doorgaan. De andere moet dan maar mee of haakt af. Of Men kan ook contact aangaan met de situatie zoals ze is. De levenskwaliteit ervan onder ogen zien en op zoek gaan naar een kwaliteitsvol omgaan met deze zorgen, moeilijkheden of vragen. De relatietherapeut is hierbij een gids.

Wanneer de partner in het relatieconflict niet bereid is om mee te stappen, kan men dit proces alleen proberen te gaan, met hulp van de therapeut. Maar, wanneer beiden beseffen dat ze mede het probleem dragen en in standhouden, kunnen ze beter samen of gedeeltelijk samen de weg gaan. 

Informatie opvragen

Voor concrete bijkomende cursusinformatie en/of vragen neem contact op met Etienne Amand via het mailadres: info@meditatieve-eutonie.be

Cursusagenda

Kennismaking met meditatieve eutonie
Haarlem op zo 7 juli 2019

 

Etienne Amand

Prinsenhof 39 A

B-9000Gent

telefoon: + 32 9 224 03 49

gsm: + 32 476 31 80 62

Meditatieve Eutonie

 

info@meditatieve-eutonie.be

Iban: BE05 0012 4743 7275

BIC: GEBABEBB

BTW: BE0586 699 649